Buổi sáng anh Tuấn Anh đại diện BTC đã có cuộc gặp gỡ cùng với chị Danh - Ban đoàn kết tỉnh đoàn Phú Yên để cám ơn và cũng có phần quà nhỏ của BTC tới Tỉnh đoàn Phú Yên đó là những cuốn sách đổi đời từ Tập Đoàn Trung Nguyên.

Buổi chiều ngay từ rất sớm các bạn cán bộ đã không quản nắng nôi để Setup các trò team building cho cả đoàn