1. Lịch trình Đạp xe xuyên Việt 2017

Thời gian

Địa điểm

Nội dung hoạt động

30/06/2017

Hà Nam

Chương trình khuyến học

01/07/2017

Ninh Bình

Tự do

02/07/2017

Ninh Bình

Đạp xe cùng hội chữ thập đỏ + Giao lưu văn nghệ Khuyến học

03/07/2017

Thanh Hóa

Sinh hoạt nội bộ

04/07/2017

Thanh Hóa

Tự do

05/07/2017

Nghệ An - Cầu Giát

Sinh hoạt nội bộ

06/07/2017

Nghệ An - Hưng Nguyên

Sinh hoạt nội bộ

07/07/2017

Thành phố Hà Tĩnh

Hoạt động

08/07/2017

Hà Tĩnh - Kỳ Anh - Kỳ Nam

Chương trình khuyến học

09/07/2017

Quảng Bình - Đồng Hới

Buffe ngoài trời

10/07/2017

Quảng Trị - Truy Phong

Sinh hoạt nội bộ

11/07/2017

Huế

Tự do

12/07/2017

Huế

Hoạt động

13/07/2017

Đà Nẵng

Sinh hoạt nội bộ

14/07/2017

Đà Nẵng

Sự kiện

15/07/2017

Hội An

Tự do

16/07/2017

Quảng Ngãi

Sinh hoạt nội bộ

17/07/2017

Bình Đinh - Hoài Nhơn

Sinh hoạt nội bộ

18/07/2017

Bình Định - Quy Nhơn

Sinh hoạt nội bộ

19/07/2017

Bình Định - Quy Nhơn

Hoạt động

20/07/2017

Phú Yên - Tuy Hòa

Sinh hoạt nội bộ

21/07/2017

Phú Yên - Tuy Hòa

Team building

22/07/2017

Khánh Hòa - Ninh Hòa

Sinh hoạt nội bộ

23/07/2017

Khánh Hòa - Nha Trang

Sinh hoạt nội bộ

24/07/2017

Khánh Hòa - Nha Trang

Team building

25/07/2017

Khánh Hòa - Vĩnh Khánh - Liên Sang

Sinh hoạt nội bộ

26/07/2017

Lâm Đồng - Lạc Dương - Đạchais

Sinh hoạt nội bộ

27/07/2017

Lâm Đồng - Đà Lạt

Sinh hoạt nội bộ

28/07/2017

Lâm Đồng - Đà Lạt

Tự do

29/07/2017

Lâm Đồng - Bảo Lộc

Sinh hoạt nội bộ

30/07/2017

Đồng Nai - Xuân Lộc

Sinh hoạt nội bộ

02/08/2017

Thành phố Hồ Chí Minh

Sinh hoạt nội bộ

03/08/2017

Thành phố Hồ Chí Minh

Tự do

04/08/2017

Thành phố Hồ Chí Minh

Sự kiện

05/08/2017

Tiền Giang

Sinh hoạt nội bộ

06/08/2017

Cần Thơ

Sinh hoạt nội bộ

07/08/2017

Cần Thơ

Tự do

08/08/2017 Sóc Trăng

Chương trình

09/08/2017 Cà Mau Sinh hoạt nội bộ
10/08/2017 Cà Mau Ra mũi Cà Mau
11/08/2017 Bạc Liêu Sinh hoạt nội bộ
12/08/2017 Trà Vinh Sinh hoạt nội bộ
13 - 15/08/2017 TP.HCM Tổng kết chương trình
    1.