banner
Xuvi 2020
[Lịch trình] Đạp Xe Xuyên Việt - Hành Trình Kết Nối Yêu Thương 2020
[Lịch trình] Đạp Xe Xuyên Việt - Hành Trình Kết Nối Yêu Thương 2020
Đến hẹn lại lên, cứ mỗi mùa hè tới, hành trình đạp xe cũng những con người khao khát khám phá đất nước, yêu quý quê hương Việt Nam lại bắt đầu. Chuyến đi luôn cần có kế hoạch và người đi luôn cần những bản thảo chi tiết. Lịch trình suốt 30 ngày chắc hẳn là điều vô cùng cần thiết, làm cẩm nang cũng những bạn Tình nguyên viên của chương trình.