THÔNG BÁO THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TƯ VẤN

Căn cứ vào nhu cầu thực tiễn từ phía các thành viên Đạp xe xuyên Việt - Hành trình kết nối yêu thương 2015 Ban tổ chức

quyết định thành lập Hội đồng tư vấn trả lời các thắc mắc của thành viên về tất cả nội dung liên quan đến xuyên việt như:

1. Giải đáp thắc mắc về phương thức tổ chức

2. Kinh nghiệm xuyên Việt

Mọi thắc mắc Xuvi 2015 gửi về link sau: http://goo.gl/forms/SehE5GDupg

Thành phần bao gồm:

1. Trưởng BTC: Mr. Tuấn Anh ( Trịnh Nguyên Tuấn Anh )

2. Phó BTC: Mr. Dương ( Kẻ Cô Độc )

3. TB truyền thông Hà Nội 2015: Mr. Tú ( Tú Phan )

4. Trưởng đoàn 2014: Mr. Việt ( Việt Virus )

5. Trưởng BĐH Miền Nam 2014: Mr. Vương ( Vương Vớ Vẩn )

6. Trưởng BĐH Miền Bắc 2014: Mr. Minh ( Melody Raito )

7. Trưởng Ban An Ninh 2013: Mr. Trung ( Trung Ngs )

8. Dẫn đoàn 2014: Mr. Quang ( Quang Nguyen )

Danh sách tiếp tục cập nhật