banner
Cảm nhận thành viên
Khánh Hòa
Khánh Hòa
Cùng nghe bài vè Xuyên Việt của bạn Khánh Hòa cựu thành viên đạp xe xuyên việt 2013 đoàn Tp. Hồ Chí Minh
Khi U60 tham gia Hành trình kết nối yêu thương
Khi U60 tham gia Hành trình kết nối yêu thương
Cảm nhận của Chú Ngô Văn Bằng thành viên Đạp xe xuyên Việt 2016.Là người lớn tuổi nhất đoàn nhưng chú luôn gương mẫu chấp hành và hòa đồng với các bạn trẻ,là nguồn vui động lực tinh thần cho cả Đoàn!
Tâm thư của phụ huynh gửi Ban tổ chức
Tâm thư của phụ huynh gửi Ban tổ chức
Bức thư được gửi từ Cô Quý phụ huynh bạn Trọng thành viên Đạp xe xuyên Việt 2015. Hãy đọc để cảm nhận được tâm tư của các bậc cha mẹ khi có con tham gia xuyên việt nhé!
Nhớ!
Nhớ!
Nhớ! - Cảm xúc của Trần Quang Duy, thành viên xuyên Việt đoàn Đà Nẵng năm 2015, về những ngày bên đại gia đình xuyên Việt.