Bạn Lê Liên, Link facebook:http://www.facebook.com/le.lien.5832

Hiện đang là sinh viên trường Đại Học Công Nghiệp

Ngày sinh: 12 - 08 -1992

Sống tại. TP.Thanh Hóa


6993_130833067073348_1663952995_n

643982_122155704607751_1206142425_n

536485_122156041274384_1098716356_n

533577_122155797941075_1832005850_n

522281_122156131274375_1876160148_n

394980_121874787969176_1472454240_n

75976_122155951274393_1614278580_n

28740_122156694607652_1162425981_n