Bài dự thi " Gương mặt thân thiện " số 02
Tên đầy đủ: Phạm Thị Phượng (Phượng Vũ)
Ngày sinh: 7/10/1993
Số phone: 0168.360.1350
Lời nhắn nhủ đến các bạn bè dapxexuyenviet.com: Người bị vấp ngã là người dám liều mình. Qua cách họ đối phó với sai lầm, ta có thể đoán được cách họ giải quyết khó khăn trong tương lai