Họ và tên thí sinh: Bùi Minh Tuấn

Ngày, tháng, năm sinh: 31/03/1995

Nơi học tập/làm việc: đại học nông lâm thái nguyên

Số điện thoại: 01638707201

email: buj.minh.tuan@gmail.com

Lời nhắn: nhớ a1k45 và cô giáo thân yêu nhiều lắm , hẹn ngày gặp mặt

Địa chỉ hiện tại: lớp thú y khoa chăn nuôi thú y đại học nông lâm thái nguyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HẸN GẶP LẠI TẤT CẢ MỌI NGƯỜI THÂN YÊU CỦA TÔI NHÉ