• Họ và tên thí sinh: Phạm thị Hương

  • Ngày, tháng, năm sinh:28/10/1984

  • Nơi học tập/làm việc:trường thpt Nguyễn Đăng Đạo ,Thị trấn Lim,Tiên Du,Bắc Ninh

  • Số điện thoại, email:0984287424

  • Lời nhắn:Nhớ mãi một thời bên nhau như một gia đình!

  • email: [email protected]