Tên thật:.Nguyễn Ngọc Linh

Ngày tháng năm sinh:.18/11/1993

Link facebook:http://www.facebook.com/nguyenlinh312

Số điện thoại nếu muốn giao lưu:..01689723042.

Lời nhắn nhủ đến các bạn bè dapxexuyenviet.com:..Trải nghiệm và cống hiến!.