Họ và tên: Nguyễn Đình Mạnh 
Ngày Sinh: 18-11-1991
Facebook: https://www.facebook.com/manh.bot.92?ref=tn_tnmn
Số ĐT: 01213648590

Lời nhắn: Tôi và các hãy cũng "đồng tâm hiệp lực" để hoàn thành tốt chuyến đi xuyên Việt này.