Tên thật: Nguyễn Thiện Tâm

Ngày tháng năm sinh: 06/ 07/1992

Link facebook: http://www.facebook.com/bakuryu702111

Số điện thoại nếu muốn giao lưu: 01284684026

Lời nhắn nhủ đến các bạn bè dapxexuyenviet.com

một mình sẽ đi thật nhanh, nhưng  cùng nhau chúng ta sẽ đi thật xa.