Tên: Nguyễn Hồng Hạnh

Sinh ngày: 01/12/1990
Lời nhắn nhủ đến các bạn bè dapxexuyenviet.com:
Tôi từng nghe câu: cuộc đời là một hành trình chứ không phải là một điểm đến! " Hành trình kết nối yêu thương" cũng là một hành trình nhỏ trong hành trình lớn cuộc đời của tôi. Với tôi,hạnh phúc là yêu thương hết mình, cống hiến hết mình cho từng giây phút của cuộc đời!