Tên thật: Pham Thi Hong Thao
Ngày tháng năm sinh: 17:08:1992.
Link facebook:http://www.facebook.com/hongthaorain
Số điện thoại nếu muốn giao lưu:01287770703
Lời nhắn nhủ đến các bạn bè dapxexuyenviet.com: hay luon tuoi cuoi vi nu cuoi se mang den tat ca :) niem tin va thanh cong