Họ và tên: Trương Mây Mây.

Ngày sinh : 12/07/1991.
 
Link facebook: [email protected].
 
Sdt: 01628437430..
 
Rất muốn được giao lưu làm quen với mọi người trên toàn quốc.