Họ và tên: Nguyễn Thị Vân 

Ngày sinh: 10/11/1992
Link facebook: van.nguyen.5220665@facebook.com
Số điện thoại: 01677091332
Lời nhắn nhủ đến các bạn bè dapxexuyenviet.com: mình muốn được giao lưu học hỏi thật nhiều điều mới lạ từ các bạn, để có thể kết nối những vòng tay yêu thương.