Tên đầy đủ: Trịnh Vân Anh

Ngày sinh: 29-7-1991

Link facebook: http://www.facebook.com/vananh.trinh.9

Số phone: 0948453226 ( Vẫn hay nghe diện thoại của các bạn đấy )

Góp vui cùng với mọi người....!