Biết đến chương trình mỗi tuần một cuốn vở của " Đạp xe xuyên Việt - Hành trình kết

nối yêu thương " chị Bùi Thị Mậu đã liên hệ với Ban Tổ Chức và trao tặng 1000 cuốn

vở học sinh để nhờ Đoàn xuyên Việt tặng các em nhỏ khó khăn trên chặng đường

 

xuyên Việt. Đây cũng là tấm lòng chia sẻ rất đáng quý của những con người xa quê

hương. Thay mặt Ban tổ chức cám ơn chị đã ủng hộ chương trình