KẾ HOẠCH CHUNG CỦA CÁC ĐỘI TRƯỞNG VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ

1. Tìm kiếm, vận động, tuyển thêm thành viên mới vào đội của mình

- Tuyển thường từ 15 - 20 người trong mỗi tỉnh

- Tiêu chí tuyển: nhiệt tình, có trách nhiệm, có thời gian làm việc 

2. Kế vận động chung cho các đội trên toàn quốc

- Họp off tất cả thành viên trong đội, giao lưu làm quen, bàn bạc về công việc

- Tạo một group trên facebook để là nơi tất cả thành viên cập nhật công việc và giao lưu

- Tất cả tập trung tuyên truyền và quảng bá cho chương trình trước sau đó mới vận động sau

Những tiêu điểm mà chúng ta vận động cho chương trình " Mỗi tuần một cuốn vở "

- Vận động từ các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, các trường cao đẳng, đại

học tại địa bàn hoạt động

- Vận động tại lớp học của mình, bạn bè quen biết, gia đình, tại xóm trọ, các tổ chức đoàn thể: hội

sinh viên, đoàn thanh niên,  hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, hội khuyến học...vv

- Vận động bằng cách dán tờ rơi tại các điểm chờ xe bus, bảng tin các trường đại học

- Vận động tại các điểm vui chơi giải trí công cộng: công viên, trung tâm thương mại...

- Vận động tại các công ty tại địa bàn hoạt động

Hình thức nhận ủng hộ:

- Sách vở, bút  ( không nhận tiền mặt )

- Nhắn tin: XV gửi 8700

Các đội cần làm việc với tổ chức, công ty nào mau chóng báo về cho Trưởng Ban để được đánh

công văn giới thiệu, làm việc dễ dàng và được đón tiếp chu đáo hơn.

Các đội trưởng mau chóng hoàn thiện nhóm của mình, họp nội bộ và đưa ra kế hoạch triển khai

nhanh chóng, tài liệu về tuyên truyền và quảng bá cho chương trình " Mỗi tuần một cuốn vở " sẽ

được up date nhanh chóng trên website dapxexuyenviet.com.

Quyết thắng, Trưởng Ban: Trịnh Tuấn Anh