Danh sách tất cả những số điện thoại ủng hộ đến ngày 11/5 

Link down load: cp_nht_125.xls ( danh sách số điện thoại ủng hộ )

Mạng Viettel đã kích hoạt mọi người yên tâm nhắn tin ủng hộ nhé!

P/s: Người nhắn tin nhiều nhất trong tuần:  10 tin

Cô: Trần Hồng Dung: 0903421719

Giám đốc chi nhánh HN VP Capital - Phó chủ tịch Quỹ mãi mãi tuổi 20.