banner
Giới thiệu
Lịch sử hình thành và phát triển
Lịch sử hình thành và phát triển
Lịch sự hình thành và phát triển của Hành trình kết nối yêu thương... Chúng tôi không ngừng nỗ lực để tổ chức chương trình thực sự ý nghĩa và thiết thực dành cho các bạn trẻ trên toàn quốc.
Tầm nhìn sứ mệnh và giá trị cốt lõi
Tầm nhìn sứ mệnh và giá trị cốt lõi
Đạp xe xuyên Việt - hành trình kết nối yêu thương là một chương trình lâu dài có tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cụ thể. Chúng tôi mong muốn mình sẽ mang lại những giá trị hữu ích dành cho các bạn trẻ