Sứ mệnh:

-         Tạo ra sân chơi toàn diện cho thể hệ trẻ: tư tưởng, trí tuệ, thể chất

-         Góp phần xây dựng thế hệ trẻ nhiệt huyết, khát vọng và có trách nhiệm

-         Đóng góp sức trẻ tham gia những hoạt động có ích cho xã hội

-         Kết nối yêu thương, xây dựng tình bạn tình đồng chí tốt đẹp

Tầm nhìn:

-         Trở thành tổ chức hoạt động xã hội tiên tiến ở Việt Nam

-         Chương trình thực tế được các bạn trẻ yêu thích nhất

-         Mô hình đào tạo, rèn luyện ngoại khóa hiệu quả nhất

-         Có mạng lưới hoạt động phủ khắp 63 tỉnh thành

-         Tham gia  tổ chức & hỗ trợ các dự án xã hội quy mô toàn quốc và quốc tế

Giá trị cốt lõi:

-         Sáng tạo và liên tục cải tiến là tiền đề của sự phát triển

-         Trung thực, trách nhiệm luôn luôn được đề cao

-         Chính sách đối ngoại luôn đặt lên hàng đầu

-         Đoàn kết nội bộ là sức mạnh của tổ chức

-         Lợi ích cá nhân cân bằng lợi ích tập thể

-         Hiền tài là trụ cột của tổ chức