Họ tên

Trường

Email

Điện thoại

Face

Sky

Ban

Huỳnh Minh Tài

ĐH Kinh Tế

[email protected]

01655938374

https://www.facebook.com/beotai2404

 

 

Văn hóa – tổ chức sự kiện

 

Nguyễn Thị Phương

 

HV Hành Chính

[email protected]

0987244720

https://www.facebook.com/bach.van.52

 

Đối Ngoại

Nguyễn Quốc Cường

Đh y dược

[email protected]

01695126588

 

 

 

Đối Ngoại

Trần Như Tín

CĐ Công Thương

 

[email protected]

0169 4086 344

https://www.facebook.com/tin.tran.52643

 

 

Trưởng Ban An Ninh

Đoàn Nguyễn Huyền Trang

ĐH Ngân Hàng

 

0988 6870 38

 

Huyền Trang Nguyễn Đoàn

 

Tài Chính

Dương Gia Vương

ĐH Văn Hóa

[email protected]

098358 0144

Dương Gia Vương

 

 

Hậu Càn

Sung Lê Hải Bằng

ĐH Văn Hóa

[email protected]

0987770461

https://www.facebook.com/bang.sung.5

 

Kỹ Thuật