banner
Hoạt động
THƯ MỜI MỪNG SINH NHẬT ĐẠP XE XUYÊN VIỆT 10 NĂM TUỔI
THƯ MỜI MỪNG SINH NHẬT ĐẠP XE XUYÊN VIỆT 10 NĂM TUỔI
Năm đó, điều gì đã khiến bạn trở thành Xuvi-er vậy? Khát khao chinh phục vùng đất mới, con người mới, thử thách mới, dấu ấn mới, muốn ghi dấu điều đặc biệt cho một cột mốc đặc biệt, hay trốn chạy một điều gì đó …