Sau 2 vòng chạy xung quanh công viên cầu giấy, tất cả các bạn thành viên được gặp mặt thành viên kì cựu của Đạp xe xuyên Việt

Màn khởi động trước khi vào các bài tập thể lực

Hàng loạt các nội dung: chạy, bật cóc, đứng lên ngồi xuống được triển khai

Sau buổi tập huấn mệt mọi tất cả ngồi nói chuyện làm quen và chơi các trò chơi