1. Trưởng BDH: Nguyễn Quý Nhân.

SĐT: 0989.465.853

2. Phó BĐH : Nguyễn Mạnh Thắng.

SĐT : 0987611593

3. Trưởng Ban Truyền Thông : Phan Văn Tú

SĐT : 016982204632

4.Trưởng Ban Văn Hóa : Trần Thị Như Quỳnh

SĐT : 0962899087

5. Trưởng Ban Kỹ Thuật : Nguyễn Hoành Đông

SĐT : 0989986235

6. Trưởng Ban Y Tế : Nguyễn Thị Thủy

SĐT : 01672878964

7. Thủ Quỹ : Đồng Kim Ngân
SĐT : 01699160832

Danh sách tiếp tục cập nhật!