Chào tất cả các bạn.


Vừa rồi BDH miền Bắc đã tổ chức thành công chuyến thực tế Tây Thiên với nhiều hoạt động và nhưng trải nghiệm thú vị.

img_2594

Làm công quả tại chùa

img_2621

Hoạt động teambuilding gắn kết các TNV

img_2728

Leo núi tắm thác Bạc giưa lưng chừng núi Tây Thiên

 

Cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia đồng hành cùng chương trình. Hẹn tất cả mọi người trong các hoạt động sắp tới của DXXV. Đặc biệt là trong các hoạt động có gửi tới các đội nhiệm vụ quay video và chụp ảnh tập thể thì mọi người gửi lên linh để tất cả chúng ta xem và lấy ảnh đồng thời để BTC tổng hợp ảnh ☺️☺️Link:https://drive.google.com/…/12u0L9QZnoUORXzepD8jJsL3GvJgnRs_i
Ngoài ra chúng ta có 👉ĐXXV Confession 👈để mọi ng chia sẻ những yêu thương chưa kịp nói thành lời 

👉link cfs. : goo.gl/aE78YA