KẾ HOẠCH TỔ CHỨC OFFLINE

1. Thời gian, địa điểm

- Thời gian chốt ngày 30/1/2016

- Địa điểm thông báo sau ( tại Hà Nội )

2. Đối tượng

- Xuvi 2013 - 2016

3. Nội dung

- Gặp gỡ chia sẻ kỉ niệm

- Giao lưu Xuvi qua nhiều thế hệ

- Giới thiệu nội dung sơ bộ Xuyên Việt 2016

4. Đóng góp

- Không đóng góp kinh phí

- Ai dùng gì sẽ tự thanh toán

Chú ý: Buổi offline sẽ được tổ chức nếu trên 30  người đăng ký, những bạn nào chắc chắn tham gia thì

đăng ký ghi danh tại Link: http://goo.gl/forms/EQL6EiOK4B

5. Thông tin liên hệ

- Trưởng BTC: Trịnh Nguyên Tuấn Anh

- Trưởng Đoàn 2014: Việt Virus