Dưới đây là danh sách liên lạc của Ban Điều hành khu vực Hồ Chí Minh, các TNV có thể liên lạc để tìm hiểu thông tin chương trình và các hoạt động tại khu vực Hồ Chí Minh.

Đào Văn Hanh:

Cao Thị Phương Anh:

Vũ Thị Minh Thư:

 

Nguyễn Thảo Vy: