BTC sẽ tiến hành trao giấy chứng nhận ĐXXV 2015 cho tất cả TNV khu vực HCM và khu vực lân cận. Thông tin về chương trình như sau:

- Thời gian: 18h ngày 3/3/2016

- Địa điểm: Cafe Khói 37- Phan Xích Long - Phú Nhuận 

- Nội dung chương trình :

+ Trao chứng nhận ĐXXV 2015 cho TNV.

+ Giao lưu, sinh hoạt nọi bộ.

+ Tiếp thu ý kiến đóng góp để hoàn hiện chương trình trong thời gian tới.

+ Thông báo về lộ trình hoạt động ĐXXV 2016.

- Thành phần:

+ Đại diện BTC ĐXXV .

+ Tất cả TNV tham gia chương trình bao gồm 2013, 2014, 2015 và 2016.

+ Tất cả những người quan tâm đến chương trình và muốn tìn hiểu về thông tin chương trình ĐXXV.

Kính mong tất cả các Bạn TNV tham gia để buổi lễ được thành công tốt đẹp !