Danh Sách Cán Bộ Xuyên Việt Đà Nẵng

Ban Điều Hành :

1. Trưởng Ban : Đoàn Xuân Lộc 01634234661

2. Phó Ban : Nguyễn Vĩnh Hiền : 0963244806

Ban Truyền Thông :

1. Hoàng Thùy Trang : 098593476

2. Nguyễn Ngọc Hân : 01626249314

Ban Văn Hóa : 

1. Lê Thị Hà Giang : 01644057027

2. Nguyễn Văn Phúc : 01664211141

Ban Hậu Cần :

1. Phan Thị Liễu : 01206006172