CÁN BỘ ĐIỀU HÀNH KHU VỰC TÂY NGUYÊN:

 Trưởng ban: - Nguyễn Thị Dương ĐT: 01676571195

Ban văn hóa: - Hoàng Văn Hùng ĐT: 0989559223

Ban truyền thông: - Võ Thị Tư ĐT: 01674643177

Ban kĩ thuật: - Huỳnh Lâm Tới ĐT: 01632181542

Ban hậu cần:

- Vũ Lệ Hằng ĐT: 01268531581

- Bùi Thị Thu ĐT: 01664788615