banner
Thông báo
Thông cáo báo chí xuyên Việt
Thông cáo báo chí xuyên Việt
Ban tổ chức Đạp xe xuyên Việt - Hành trình kết nối yêu thương kính gửi thông cáo đến toàn bộ các thành viên trên toàn quốc cùng các đơn vị truyền thông về kế hoạch tổ chức lễ khai mạc
Thông báo kế hoạch công tác trong tháng 6
Thông báo kế hoạch công tác trong tháng 6
BTC thông báo kế hoạch chính thức hoạt động của Chường trình được áp dụng chung cho toàn quốc. Tất cả các Trưởng Ban điều hành chú ý thực hiện triệt và đầy đủ các nội dung bên dưới