banner
Thông báo
Nội dung toàn bộ chương trình năm 2016
Nội dung toàn bộ chương trình năm 2016
BTC thông báo nội dung toàn bộ chương trình đạp xe xuyên Việt - Hành trình kết nối yêu thương năm 2016. Bao gồm lộ trình và nội dung hoạt động từng chặng trên hành trình của chúng ta năm nay
Thông báo kế hoạch đóng kinh phí
Thông báo kế hoạch đóng kinh phí
BTC thông báo kế hoạch đóng kinh phí Xuyên Việt 2016. Tất cả các bạn trưởng Ban điều hành nắm bắt kế hoạch và triển khai nhanh chóng, phổ biến đến từng thành viên trong khu vực của mình
Quy định hành trang của thành viên 2016
Quy định hành trang của thành viên 2016
BTC Thông báo quy định hành trang của thành viên Đạp xe xuyên Việt - Hành trình kết nối yêu thương năm 2016. Tất cả cán bộ chương trình có trách nhiệm thông báo tới từng thành viên trong khu vực của mình
Giao lưu Xuviers 4 thế hệ: Tình yêu vượt thời gian
Giao lưu Xuviers 4 thế hệ: Tình yêu vượt thời gian
Đúng với thông điệp xứ mệnh của mệnh, Hành trình kết nối yêu thương thực sự đã thành nơi trở về của tất cả các thành viên xuyên Việt. Buổi giao lưu chính thức khu vực Hà Nội đầy ắp tiếng cười. Chưa bao giờ tiền xuyên Việt lại vui đến thế!
Thông báo kinh phí chính thức năm 2016
Thông báo kinh phí chính thức năm 2016
BTC thông báo kinh phí đóng góp chính thức của năm 2016. Tất cả các trưởng Ban điều hành chú ý thông báo cho thành viên để chủ động cho việc chuẩn bị.