Nhận thấy giá trị nhân văn và tâm huyết của Ban tổ chức, lãnh đạo báo điện tử Soha.vn đã kí kết

văn bản cuối cùng đồng hành cùng Đạp xe xuyên Việt - Hành trình kết nối yêu thương. Báo điện tử

Soha.vn sẽ giúp Ban tổ chức truyền thông cho chương trình của mình từ tháng 3 cho đến hết tháng

9/2015 đồng thời sẽ kết hợp với " Hành trình kết nối yêu thương " chương trình " Thư viện cho

vùng quê nghèo " đây là chương trình xây dựng tủ sách nhân ái dành cho các em học sinh ở

những khu vực đặc biệt khó khăn, nhăm mang lại cho các em nguồn tri thức góp phần năng cao

dân trí. Đây sẽ là chương trình ban tổ chức triển khai đầu tiên vào cuối tháng 3/2015 

Bấm để down load chi tiết chương trình >>>presentation1.pdf<<<