Nội dung chính buổi tập huấn hôm nay: giao lưu với BTC, giải đáp thắc mắc, bổ nhiệm các chức vụ mới,

chia nhóm sinh hoạt. Có 20 thành viên mới hôm nay vắng mặt không phép, các bạn lưu ý sang tuần sau

đến tập huấn sinh hoạt, đúng giờ! 

Buổi gặp mặt đầu tiên đã giúp các thành viên mới hiểu rõ về chương trình, hiểu rõ lịch sinh hoạt săp tới

Các bạn thành viên mới chăm chú nghe hướng dẫn của ban tổ chức về xuyên Việt 2015

Xuvi 2014 cũng góp mặt giao lưu với các bạn Xuvi 2015

Những gương mặt vui tươi khi gặp gỡ nhiều bạn mới

Sau khi chia nhóm, các nhóm làm quen trao đổi thông tin cá nhân và không quên trò chuyện