Ngay từ sớm BTC đã chuẩn bị đón tiếp các thành viên mới đến phỏng vấn

Mỗi thành viên đến phỏng vấn sẽ tặng một móc khóa chương trình

Thành viên tính cách đặc biệt nhất: Em ít nói - hòa đồng và thất thường Laughing

Thành viên lý do thuyết phục nhất: Cải thiện bản thân qua chương trình, ghi dấu ấn đặc biệt

Lý do tham gia trừu tượng nhất: Tôi đi tìm tôi

Thành viên co slogan hay nhất: Chúng ta chỉ sống một lần thôi

Thành viên kiên trì và có lòng tin nhất: Đã trễ giờ phỏng vấn nhưng em vẫn cố đến

em tin BTC vẫn sẽ phỏng vấn!

Ban điều hành Hà Nội chụp ảnh lưu niệm trước khi trở về