Đáng giá chung các bạn thành viên xuyên Việt tham gia phỏng vấn đợt 2 có rất nhiều bạn sinh viên: Ngoại Thương, Học Viện Ngoại Giao, Học viện Tài Chính, Kinh Tế Quốc Dân, Thương Mại... Có nhiều bạn là sinh viên năm cuối, quyết định tạm dừng xin việc để thực hiện hành trình ý nghĩa này