Cuộc vui nào cũng có ngày kết thúc, đồng chí Lâm Phi Hoàn do công tác cá nhân đã tạm dừng nhiệm

vụ trong ban tổ chức chương trình đạp xe xuyên Việt - Hành trình kết nối yêu thương. Trong thời gian

qua đồng chí Lâm Phi Hoàn đã đóng góp nhiều công lao và thành tích cho việc xây dựng và phát triển

chương trình cùng nhau ghi nhận lại những điểm mốc hoạt động nhé

- Năm 2013 tham gia Đạp xe xuyên Việt với tư cách là một tình nguyện viên bình thường thuộc Đoàn

Tây Nguyên, một tình nguyện viên rất nhiệt tình tham gia hoạt động các tổ chức

- Năm 2014 Tham gia xuyên Việt với vai trò Trưởng Ban điều hành khu vực Tây Nguyên, tạo ra sức

mạnh cho hoạt động ở Tây Nguyên với nhiều sự sáng tạo, thu hút các bạn trẻ trong khu vực. Lần đầu

tiên khu vực Tây Nguyên đóng góp lớn cho chương trình: Ban hậu cần và Ban văn hóa, Ban kỹ thuật

- Năm 2015 tham gia chương trình với vai trò Trợ lý Trưởng Ban Tổ Chức phụ trách quản lý chung

xuyên Việt trên toàn quốc đặc biệt tạo ra những chuyến thực tế thú vị cho các bạn TNV tại Hà Nội

Tất cả chúng tôi sẽ nhớ về bạn một cán bộ Trung thành, tận tâm với Đạp xe xuyên Việt - Hành trình kết

nối yêu thương. Chúc đồng chí thành công trên con đường sắp tới!