Ngày xuất phát

Lên là lên là lên...

Niềm vui khi chinh phục nóc nhà Đông Dương....Chúc mừng các bạn hoàn thành một chuyến đi ý nghĩa!