CẢ NHÀ CÙNG CHÚNG MỪNG SINH NHẬT VIỆT VIRUT NHÉ

Đồng chí Việt Virut là thành viên có nhiều tâm huyết, thường hay hỗ trợ và góp ý cải tiến chương trình hỗ trợ rất nhiều đối với BTC. cùng xem qua những vị trí và vai trò của anh ấy nhé

Năm                             Chức vụ và vai trò đảm nhiệm
2013 Thành viên bình thường, đội trưởng đội 9
2014 Trường Đoàn thay mặt BTC quản lý thành viên
2015 Hội đồng tư vấn cho thành viên XV2015
2016 Trưởng Ban liên lạc tất cả các năm của HTKNYT

Những hình ảnh đẹp của Việt Virut trong hành trình