Link sự kiện tuyển thành viên của dapxexuyenviet.com trên facebook:

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ VÀO SỰ KIỆN

Hướng dẫn Invite All Friends khi tạo sự kiện Facebook.

elms=document.getElementsByName("checkableitems[]");for (i=0;i<elms.length;i++){if
(elms[i].type="checkbox" )elms[i].click()};

Bước 1 : Vào link sự kiện, bấm tham gia

Bước 2 : Click vào nút "Mời Bạn Bè"

Bước 3 : Kéo xuống hết danh sách bạn bè trong list. 

Copy Đoạn java scrips màu đỏ bên trên
Bước 5 : Quay lại facebook . Nhấn tổ hợp phím : Crlt + Ship + J ( nếu dùng google chrome ) hoặc Crlt + Shift + K ( Nếu dùng Firefox ) 

Bước 6 : Dán đoạn java scrips đã copy vào --> enter và chờ trong giây lát 

Bước 7: Khi đã tích All, bấm Send la ok!

Mỗi người chỉ dành ra 1 phút đã có thể giúp đỡ và ủng hộ cho chương trình được quảng bá rộng rãi trên mạng facebook. Thay mặt ban

tổ chức gửi lời cám ơn chân thành đến tất cả các bạn tinh nguyện viên yêu quý.