Website dapxexuyenviet.com ( .net .vn )  ra đời nhằm phục vụ thông tin truyền thông cho chương

trình " Đạp xe xuyên Việt 2013 " đến nay đã gần 5 tháng. Bước đầu website phát triển khá nhanh và

nhận được nhiều lượt view từ các bạn bên ngoài cũng như tình nguyện viên chương trình. Và thời

gian gần đây website tụt rất nghiêm trọng chủ yếu là sự quan tâm của khán giả bên ngoài trong khi đó

tình nguyện viên rất ít tham gia. Đâu là lí do chính? 

Lượt view ( số ip ) rất cao với những bài viết đầu tiên

Lượt view giảm không đáng kể ở giai đoạn khởi động

Lượt view giảm đáng kể 

Để truyền thông tốt hơn cho chương trình, website phải mạnh do đó thay mặt ban tổ chức cũng như

ban quản trị website tôi lập ra chuyên mục này mong nhận được sự đóng góp của các bạn để website

ngày càng phát triển và lớn mạnh hơn, đáp ứng nhu cầu của tình nguyện viên xuyên Việt.

Trưởng Ban: Trịnh Tuấn Anh