[THÔNG BÁO - BAN TRUYỀN THÔNG MIỀN BẮC ] 
Thực tế Núi Hàm Lợn - Tuyển tình nguyện viên Đạp Xe Xuyên Việt 2015
+ Thời gian: 6:00 - 18:00 thứ 7 ngày 25/10/2014
+ Địa điểm: Hồ Hàm Lợn 40km
+ Hình thức: Đạp xe - Dã ngoại - Leo núi
+ Nội dung dự kiến: 
-6:00 tập trung ở CÔNG VIÊN CẦU GIẤY , nhận cờ, xuất phát, 
-9:00 đến nơi, đốt lửa, ăn trưa, nghỉ ngơi 
-11:00 bắt đầu leo núi Hàm Lợn,
- 14:00 xuống núi, nghỉ ngơi 
-15:00 thu dọn và trở về Hà Nội
+ Thành phần tham gia: tất cả ứng cử viên đăng ký chương trình Đạp Xe Xuyên Việt 2015 đang sinh hoạt tại miền bắc và những bạn có đam mê khác (có đăng ký trước)
+ Kinh phí: 50k 
-nộp tại tầng 3, 86 thái thịnh, đống đa, hà nội. 
- hạn cuối nộp thứ 6 để chốt danh sách
+ Tham gia: Đăng ký theo mẫu sau:https://docs.google.com/forms/d/1iSAtp1zh-41fDvnbKmukDbsj384WqQ3Dkv1Y1gkt-V4/viewform
+ Hàng trang và 1 số lưu ý: Đăng ký để nhận được hướng dẫn
Chú ý: BTC sẽ đánh giá các TNV qua chuyến thực tế này. 
Chôt danh sách đến hết 23:59 thứ 5 ngày 23/10/2014

Chuyến thực tế, chinh phục nóc nhà Tây Nguyên - Chư Yang Sin của các TNV Tây Nguyên năm 2014

 

Nhìn lại chặng đường Hà Nội - Cà Mau năm 2013

Giới thiệu chương trinh Xuyên Việt 2015