Khi có thắc mắc cần giải đáp hoặc muốn đăng ký tham gia đạp xe xuyên Việt - Hành trình kết nối yêu thương các thành viên có thể liên lạc với trưởng ban gần khu vực mình đang sinh sống nhất.

Stt Họ và tên Chức vụ Phone Link Facebook
1 Trịnh Nguyễn Tuấn Anh Trưởng Ban tổ chức 0912.056.863 Trịnh Nguyên Tuấn Anh
2 Nguyễn Quang Dương Phó Ban tổ chức 0903 01 9093 Nguyễn Quang Dương
3 Nguyễn Anh Việt Trưởng Ban liên lạc 0968.126.930 Việt Virut
4 Phạm Khánh Ly Trưởng Ban truyền thông 0163.438.6141 Khánh Ly
5 Hà Cẩm Lệ  Trưởng Ban đối ngoại 01636.665.965 Hà Cẩm Lệ
6 Phan Văn Tú Trưởng Ban điều hành khu vực Hà Nội 0169.820.4632 Tu Phan
7 Nguyễn Thị Xuân Sính

Trưởng Ban điều hành khu vực Thanh Hóa

0120.208.6230 Xuansinh Nguyen
8 Lê Xuân Chiến

Trưởng Ban điều hành khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh

0985.008.348 Lee Chiến
9 Nguyễn Thị Minh Tâm

Trưởng Ban điều hành khu vực Đà Nẵng

0126.657.1757 Minh Tâm Nguyễn
10 Võ Tá Hành

Trưởng Ban điều hành khu vực Tây Nguyên

0168.623.0884 Hành Võ
11 Dương Gia Vương

Trưởng Ban điều hành TP.HCM

098.358.0144 Dương Gia Vương