ĐẠP XE XUYÊN VIỆT - HÀNH TRÌNH KẾT NỐI YÊU THƯƠNG

Những Km cuối cùng - Mũi Cà Mau

Vào ngày 3/8 Đoàn đạp xe xuyên Việt xuất phát từ chùa Từ Quang tiên thẳng về mũi Cà Mau.

 Chú Thu - Chú Thuyên những người bạn vui tính đồng hành cùng chúng ta

Giờ phút tập trung trên tàu tiến về đất mũi Cà Mau

Bữa cơm cuối cùng trên tàu trong không khí đầm ấm tình đồng chí

 

Sau hơn 4 tiếng lênh đênh trên tàu chúng tôi đã đến mũi Cà Màu

 

Những hình ảnh tiếp theo sẽ được cập nhật