Xuất phát từ yêu cầu cấp thiết trong việc Update thông tin của chương trình, chúng tôi đã xây dựng và

phát triển kênh thông tin qua App dapxexuyenviet.com . Từ nay các bạn tình nguyện viên sẽ dễ dàng

nắm bắt được thông tin nóng của Hành trình kết nối yêu thương qua Smart phone Android. Cùng chúc

mừng cho sự phát triển của chương trình nhé Xver 2014, Xver 2014 và các bạn Xv2015 hãy tiếp tục

phát huy truyền thống tốt đẹp của chúng ta. 

Các bạn có thể tải về ngay tại link: http://files.appsgeyser.com/dapxexuyenviet.com.apk

Hoặc bấm vào  dapxexuyenviet.com.rar down load giải nén và cài đặt

Hãy cài đặt App để nắm bắt thông tin chính xác về chương trình nhé, tháng 11 tới sẽ có rất nhiều công

việc dành cho XVer 2015 thể hiện bản lãnh. Chỉ một hai ngày tới App dapxexuyenviet.com sẽ có mặt

trên hệ thống Google Play