1. Về vấn đề đồng phục
- Đồng bộ đồng phục: quần thế thao, áo dài tay, áo ngắn tay, mũ, cờ, túi đựng đồ giống nhau. Thành viên chỉ mang 1 -2 bộ đi chơi + đồ lót.
- Ngay sau khi được lựa chọn các thành viên mới sẽ đăng ký để nhận được đồng phục ( trước mắt là áo + mũ + cờ ) 
2. Về vấn đề cơ sở vật chất
- Tiếp tục trang bị và nâng cấp thêm thiết bị âm thanh, ánh sáng ( năm 2015 đã có âm thanh và máy chiếu )
3. Về nội dung chương trình
- Đưa thêm các hoạt động lao động công ích thiết thực 
- Tổ chức các buổi chia sẻ, gặp gỡ nhân vật nổi tiếng, các diễn giả, chuyên gia chia sẻ về các chủ đề quan trọng mà thế hệ trẻ quan tâm, định hướng cho các bạn trẻ về lối sống, khát vọng hoài bão.
- Tổ chức các events đặc sắc về các chủ đề ( 2015 tổ chức love events)
- Tổ chức giao lưu, các cuộc thi ngoài trời
- Tiệc nướng ngoài trời
4. Về thời gian hoạt động tại mỗi tỉnh sẽ dài hơn
- Năm nay thời gian nghỉ ở mỗi tỉnh sẽ nhiều hơn
- Số điểm hoạt động nổi bật cũng sẽ nhiều hơn
5. Về mặt tuyển chọn đầu vào 
- Ban tổ chức sẽ rất kĩ lưỡng tuyển chọn và theo dõi hoạt động, sinh hoạt, ý thức của thành viên để làm căn cứ đánh giá xếp loại.
6. Về việc tạo điều kiện cho thành viên
- BTC sẽ tạo điều kiện các công việc làm thêm cho thành viên của mình ( nếu cần ) để có kinh phí tham gia xuyên việt