Các em thân mến,

Suốt quá trình chuẩn bị của chúng ta với nhiều bỡ ngỡ, khó khăn thậm chí mang lại tổn hại cho một số

bạn trong kết quả học tập. Nhưng tôi rất cám ơn các em những bạn sinh viên còn rất trẻ đã hết sức nhiệt

tình tham gia, giúp đỡ Ban tổ chức để chúng ta có thể cùng nhau tiến tới một bước quan trọng như hôm

nay ( giờ đã là 4h15 sáng 25/4 ) , Sau đêm nay chúng ta sẽ cho cả Việt Nam biết đến " Hành trình kết nối

yêu thương của mình " đúng như bản chất thật sự của nó đó là liên kết những thanh niên giàu lòng nhiệt

huyết đi giúp đỡ người khác, đó chính là một khía cạnh của lòng yêu nước đấy các em. Tôi hi vọng thanh

niên chúng ta có thể cùng nhau quyết tâm để đưa quốc gia trở thành một cường quốc trên Thế giới, tại

sao Nhật Bản có thể làm được điều đó bằng ý chí của họ mà tại sao chúng ta không thể làm được...???

Thời gian cũng không còn nhiều rất mong các em cùng cố gắng hết sức để chúng ta sẽ thể hiện thật tốt

trong tối nay tại Nhà văn hóa học sinh - sinh viên.

Thân ái, Trưởng Ban: Trịnh Tuấn Anh!