KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA THÁNG 4

Thời gian

Nội dung

31/3 – 5/4

Phát áo đồng phục cho tất cả thành viên đăng ký

5/4 - 8/4

Gặp gỡ BTC tại các điểm chính TP.HCM, Đà Nẵng, Hà Nội

10 – 15/4

Tổ chức tập huấn cho tất cả thành viên trên Toàn Quốc và đi thực tế

15/4

Triển khai chiến dịch mỗi tuần 1 cuốn vở

15/4

Triển khai cuộc thi viết Hành trình của tôi

15/4

Triển khai chiến dịch Chào buổi sáng

25/4

Tổ chức sinh nhật Hành trình kết nối yêu thương 4 tuổi